Klagevejledning

Hos DitFinanshus bestræber vi os på at levere en god service og kundetilfredshed. Hvis du oplever problemer eller har en klage, vil vi meget gerne høre fra dig, og derfor beder vi dig følge nedenstående klagevejledning. Din tilbagemelding er vigtig for os.

Kontak os

Klageansvarlige: Trine Rubæk

Du kan sende din klage til os via info@ditfinanshus.dk eller på telefon 70202013.

Du kan også sende din klage til vores adresse

DitFinanshus

Stadionvej 17

9760 Vrå

Vi vil bekræfte modtagelsen af din klage i løbet af 5 hverdage. I bekræftelsen vil det fremgå hvornår du kan forvente svar.

I din klage beder vi dig:

  • Give en detaljeret beskrivelse af problemet, herunder datoer, tidspunkter og andre relevante detaljer.
  • Vedlægge eventuelle relevante dokumenter, såsom korrespondancer eller andre beviser
  • Inkluder dine kontaktoplysninger, så vi kan vende tilbage til dig (navn, telefonnummer, e-mailadresse)

Modtagelse af klager

Når vi modtager din klage, vil vi:

  • Bekræfte modtagelsen af din klage inden for 5 hverdage.
  • Gennemgå din klage grundigt.
  • Tilstræbe at give dig et skriftligt svar inden for 15 hverdage. Hvis vi ikke kan give et svar inden for denne periode, vil vi informere dig om status og forventet tidspunkt for svar.

Hvis din klage til os ikke fører til et, for dig, tilfredsstillende resultat, kan du klage til følgende eksterne instanser:

Eksterne instanser

Det finansielle ankenævn:

Amaliegade 7, 1256 København K

www.fanke.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning:

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Send klagen til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Datatilsynet:

Hvis din klage omhandler vores behandling af dine personoplysninger

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Indsend klagen via deres klageformular på www.datatilsynet.dk

Vi værdsætter din feedback, da den hjælper os med at forbedre vores services. Tak for at du tog dig tid til at gøre os opmærksom på dit problem.