Privatlivspolitik

Hos DitFinanshus prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services, ydelser og funktioner, vi tilbyder.

DitFinanshus er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

DitFinanshus ApS

CVR.nr. 42786748

Stadionvej 17

9760 Vrå

Mail: info@ditfinanshus.dk

 

Overordnede betragtninger

DitFinanshus tager ansvaret for jeres personlige oplysninger alvorligt og behandler denne data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt af hensyn til at løse den aftalte ydelse til vores kunder.

Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som DitFinanshus behandler data for som dataansvarlig. Denne privatlivspolitik gælder for privatkunder og potentielle privatkunder i DitFinanshus samt for enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjepartspersoner såsom garantistillere, eksterne investorer, fuldmagtshavere samt andre privatpersoner, som vi er i dialog eller samarbejder med. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger og beskytter din ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Vi indhenter og behandler oplysninger om eksisterende og kommende kunder til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Vi behandler dine personoplysninger for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, beskytte dig mod svig og overholde vores aftaler med dig. Vi behandler dine personoplysninger for at levere de ydelser eller produkter, som du har anmodet om.

Vi behandler forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder følgende:

 • personlige oplysninger, herunder navn, cpr-nr. eller andet nationalt ID-nummer og legitimation som f.eks. kopi af pas, kørekort eller fødselsattest
 • kontaktoplysninger, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • økonomiske oplysninger, herunder oplysninger om indkomst, formue, gæld, kreditvurdering og forsikring
 • sikkerhedsstillelse, herunder markedsværdi, energioplysninger og miljøforhold
 • oplysninger om uddannelse, erhverv, arbejde, viden og erfaring
 • oplysninger om din familie og husstand
 • oplysninger om din virksomheds miljømæssige, sociale og governance-mæssige (ESG) påvirkning af din virksomhed, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed
 • din brug af vores ydelser og dine præferencer i denne forbindelse
 • digitale oplysninger om din brug af vores hjemmesider, platforme og digitale applikationer, herunder trafikdata, lokaliseringsdata, adfærdsdata og andre kommunikationsdata, f.eks. ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier på vores hjemmesider
 • oplysninger om de enheder, du benytter til at tilgå vores hjemmesider, samt tekniske oplysninger, herunder om enhedstype og operativsystem
 • oplysninger, du har afgivet om dine præferencer for forskellige typer markedsføring og arrangementer

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem DitFinanshus og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. Reglerne i lovgivningen.

Hvis du som en potentiel ny kunde har anmodet om et tilbud eller anden ydelse, men afslår tilbuddet og ikke bliver kunde hos os, vil dine personoplysninger normalt blive gemt i 6 måneder, men de kan af forskellige årsager blive gemt længere for at leve op til lovkrav.

 

Samtykke

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af DitFinanshus´ ydelser.

 

Kategorier af oplysninger

DitFinanshus´ generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til DitFinanshus´ cookiepolitik.

 

Modtagere af oplysninger

DitFinanshus fremsender kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af DitFinanshus´ databehandleraftale. Herudover fremsendes oplysningerne til relevante pengeinstitutter til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis DitFinanshus ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med dig.

Derudover videregives der, med dit samtykke eller fuldmagt, oplysninger til eksterne eksterne samarbejdspartnere, herunder Sociale Medier og andre pengeinstitutter. Skulle du have givet samtykke til os, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte din almindelige kontaktperson i DitFinanshus.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Udøvelse af dine rettigheder

Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, bedes du kontakte din almindelige kontaktperson i DitFinanshus og gøre opmærksom på dette.

Er der ikke er etableret et kundeforhold med DitFinanshus, men du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan DitFinanshus kontaktes pr. mail på info@ditfinanshus.dk.

 

E-mail politik

DitFinanshus vil fremme digital kommunikation mest muligt ved i vid udstrækning at anvende e-mail. Ved fremsendelse af personfølsomme oplysninger bør der altid benyttes sikker mail.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Årsagen kan være begrundet i væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.