Artikel | 1 min. læsetid

Livrente

En livrente er en pensionsordning, der giver dig økonomisk tryghed, når du træder ind i din pensionisttilværelse. Det særlige ved en livrente er, at udbetalingerne fortsætter, så længe du lever. Dette sikrer dig en løbende indtægt og økonomisk stabilitet i dine ældre år.

Skat og fradrag
En fordel er, at du kan trække indbetalingerne til livrenten fra i din topskat, og der er ingen loft over, hvor meget du må indbetale. Hvis du ikke kan udnytte fradraget, har din ægtefælle mulighed for at overtage det.

Oprettelse og udbetalinger
Du kan oprette en livrente både før og efter pensioneringen, og der er ingen øvre aldersgrænse for oprettelsen. Når udbetalingerne begynder, vil du betale almindelig indkomstskat af beløbet. Ved død ophører udbetalingerne fra livrenten, medmindre du tilkøber forsikringer, der sikrer, at din ægtefælle, samlever eller børn kan overtage hele eller dele af udbetalingerne.

Praktiske overvejelser:
Når du indbetaler til din livrente, anbefales det ofte at gøre det via din arbejdsgiver, især hvis du vil indbetale et større beløb og opnå fuldt fradrag i indbetalingsåret. Overvej også at samle dine forskellige pensionsopsparinger for at opnå en mere enkel og overskuelig løsning samt potentielle omkostningsbesparelser. Husk at søge rådgivning før en eventuel sammenlægning, da der kan være gunstige vilkår, der bortfalder ved sammenlægning.