Artikel | 2 min. læsetid

Ratepension

En ratepension er en pensionsordning, der giver dig mulighed for at spare op til din pensionisttilværelse. Det er en langsigtet opsparing, hvor du kan få udbetalt pengene i f.eks. månedlige rater i en periode på 10 til 30 år. Dette sikrer en indkomst, når du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst.

Stabil og løbende indtægt
En ratepension kan være en vigtig del af din pensionsplanlægning, da den giver dig mulighed for at opbygge en stabil og løbende indtægt efter din pensionsalder. Du kan vælge at starte udbetalingen af ratepensionen, når du går på pension, og modtage en fast månedlig betaling i en forudbestemt periode.

Tilknyt forskellige personforsikringer
En fordel ved ratepensionen er, at du kan tilknytte forskellige personforsikringer til den. Dette kan give dig og din familie økonomisk sikkerhed, hvis du skulle miste din evne til at arbejde eller gå bort. Forsikringer som tab af erhvervsevne eller dødsfald kan sikre, at din opsparing fortsat er til gavn for dig og dine pårørende.

Oprettelse af ratepension
Ratepensionen kan du selv oprette som privatperson eller få den oprettet gennem din arbejdsgiver. Begge muligheder giver dig fuldt skattefradrag for indbetalingerne i din personlige indkomstskat.

Du kan overveje at samle mindre pensionsopsparinger i en ratepension, for at få en mere enkel og overskuelig pensionsordningen samt for at reducere omkostningerne. Ved at samle dine pensionsordninger undgår du også, at mindre opsparinger bliver spist op af gebyrer. Husk at søge rådgivning inden du samler dine pensioner, da vilkår kan ændre sig ved sammenlægning af pensioner.

Skattefradrag
Der er en årlig beløbsgrænse for fuldt skattefradrag ved indbetalinger på en ratepension. I 2024 er beløbsgrænsen på 63.100 kr., inklusive alle dine ratepensioner og ophørende livrenter. Beløbsgrænsen justeres årligt i forhold til pristalsreguleringer.

Ved dødsfald
Ved dødsfald før udbetaling af hele ratepensionen vil dine begunstigede modtage opsparingen, så dine pårørende vil have økonomisk gavn af din opsparing. Undersøg begunstigelsesregler og boafgift for at sikre, at dine ønsker opfyldes.

DitFinanshus’ pensionsrådgiver kan hjælpe dig med at forstå detaljer og muligheder vedrørende en ratepension samt hvordan den passer ind i din pensionsplanlægning