Samtykke til opbevaring af oplysninger,  ansøgning og CV hos DitFinanshus

 Dataansvarlig:

DitFinanshus ApS

Stadionvej 17, 9760 Vrå

CVR-nummer: 42786748

Samtykke

I henhold til GDPR beder DitFinanshus dig om samtykke til at vi må opbevare dine oplysninger og din ansøgning.

Formålet med at opbevare dine oplysninger og din ansøgning er for at DitFinanshus kan vende tilbage på din viste interesse, hvis vi skulle få en ledig stilling hvor dine kvalifikationer matcher.

Vi opbevarer og behandler de oplysninger du har indsendt:

      • Kontaktoplysninger
      • Ansøgning
      • CV

Når du indsender din ansøgning til job@ditfinanshus.dk behandles de af DitFinanshus og gemmes sikkert.

DitFinanshus opbevarer henvendelser og ansøgninger i seks måneder, og du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage.

I henhold til GDPR har du som registreret en række rettigheder, som sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet ansvarligt og transparent. Vi værner om din databeskyttelse, og derfor vil vi gerne informere dig om dine rettigheder:

Dine rettigheder

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt modtage information om formålet med behandlingen, hvem der modtager dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem.

Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet eller opdateret.

Ret til sletning: Du kan anmode om at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage og der ikke er anden lovlig grund til behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan være tilfældet, hvis du bestrider nøjagtigheden af oplysningerne eller har gjort indsigelse mod behandlingen.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, når denne behandling er baseret på vores legitime interesser, herunder profilering. Vi vil da ophøre med behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til at fortsætte.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Ret til at klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke overholder GDPR.

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller ønsker at gøre brug af dem, er du velkommen til at kontakte os på info@ditfinanshus.dk