Samtykkeerklæring til håndtering af kundedata

 1. Indledning

DitFinanshus forstår vigtigheden af at beskytte dine personlige oplysninger. Denne samtykkeerklæring forklarer, hvordan vi indsamler, opbevarer og håndterer dine persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

 1. Dataansvarlig

DitFinanshus ApS

CVR: 42786748

Stadionvej 17, 9760 Vrå

info@ditfinanshus.dk

Tlf.: 70202013

 

 1. Formål med Databehandling

DitFinanshus indsamler, behandler og opbevarer dine personlige data med følgende formål:

  • For at kunne levere vores rådgivning og services til dig i henhold til dine finansielle dispositioner og relaterede emner.
  • For at forbedre og tilpasse vores produkter og tjenester.
  • For at overholde lovmæssige krav og reguleringer.
  • For at sende dig relevante informationer og tilbud (kun med dit særskilte samtykke).

 

 1. Typer af Data, der Indsamles

De typer af data, DitFinanshus indsamler, opbevarer og behandler, kan inkludere:

Personlige oplysninger:

  • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
  • Oplysninger om uddannelse, erhverv, arbejde, viden og erfaring.

 

Følsomme personoplysninger:

  • Fx helbredsoplysninger og fagforeningsmæssige tilhørsforhold om dig, hvis det er relevant for den service vi tilbyder dig.
  • Oplysninger om din familie og husstand, hvis det er relevant for den service vi tilbyder dig.

 

CPR-nummer

  • For at kunne yde finansiel rådgivning til dig som kunde.

 

Økonomiske oplysninger:

  • Bankoplysninger
  • Kortoplysninger
  • Indkomstoplysninger
  • Låneoplysninger
  • Formueoplysninger
  • Gæld
  • Kreditvurdering
  • Skatteoplysninger
  • Pensionsoplysninger
  • Investeringsoplysninger
  • Markedsværdi
  • Sikkerhedsstillelse

 

Tekniske og miljømæssige oplysninger:

  • Energioplysninger
  • Miljøoplysninger

 

Virksomhedsoplysninger:

  • ESG-oplysninger

 

 1. Kommunikation

DitFinanshus kommunikerer via sikker mail og når du sender dine persondata til os, beder vi dig sende dem via sikker-post. Vi kan desuden fx gemme dit telefonnummer på vores telefon i løbende kundeforhold, men vi henstiller videst muligt skriftlig kommunikation til at foregå via e-mail.

 

 1. Opbevaringsperiode

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller så længe det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Opbevaringstiden vil vare så længe samarbejdet imellem dig og DitFinanshus forløber. Herefter opbevares dine oplysninger i et år. Er der tale om data til regnskabsbrug opbevares data i 5 år jf. Bogføringsloven. Data i henhold til Hvidvaskloven opbevares i 5 år. I særlige tilfælde kan data opbevares i op til 10 år for at overholde forældelsesfrister og sikre relevant dokumentation til overholdelse af Finanstilsynets krav.

 

 1. Dine Rettigheder

I henhold til GDPR har du som registrerede en række rettigheder, som sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet ansvarligt og transparent. Vi værner om din databeskyttelse, og derfor vil vi gerne informere dig om dine rettigheder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt modtage information om formålet med behandlingen, hvem der modtager dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem.

                                     

Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet eller opdateret.

Ret til sletning: Du kan anmode om at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage og der ikke er anden lovlig grund til behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan være tilfældet, hvis du bestrider nøjagtigheden af oplysningerne eller har gjort indsigelse mod behandlingen.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, når denne behandling er baseret på vores legitime interesser, herunder profilering. Vi vil da ophøre med behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til at fortsætte.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Ret til at klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke overholder GDPR.

 

 1. Videregivelse af Data

DitFinanshus fremsender kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af DitFinanshus’ databehandleraftale. Det betyder at dine data er sikret via aftaler om overholdelse af GDPR, mellem DitFinanshus og vores databehandlere. Vi kan dele dine persondata med vores tredjeparts serviceudbydere, herunder IT-serviceudbydere, cloud-tjenesteudbydere, marketingbureauer og analysetjenester, med henblik på at levere og forbedre vores tjenester.

 

 

Derudover videregiver DitFinanshus ikke dine personlige data medmindre:

  • Det er nødvendigt for at levere vores tjenester. Dette kan være videregivelse til fx banker, såfremt der skal oprettes depoter med tilhørende konti, kigge-adgang til netbank m.m. Det kan også være Skattestyrelsen i forbindelse med indberetning af dine skatteforhold, til pensions- eller forsikringsselskab ved ændringer i eksisterende pensions-eller forsikringsoplysninger. eller skift. Dette forudsætter dog altid et mundtligt samtykke med dig i det løbende samarbejde vi indgår.
  • Vi er forpligtet til det ved lov.
  • Du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.
 1. Sikkerhed

Vi tager sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Vi anvender blandt andet kryptering og autoriseret adgang til dine data.

 1. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personlige data, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på:

info@ditfiansnhus.dk

eller telefon

70202013