Har du fået udbetalt udbytter fra dine investeringer i år? Så kan du med fordel sælge dine tabsgivende aktier inden nytår for at skatteoptimere.

Er du en af de mange investorer, der har fået udbetalt betydelige udbytter i år? Så kan det give god mening at sælge nogle af dine tabsgivende aktier inden nytår for at skatteoptimere.


Det skyldes, at hvis du har fået udbetalt udbytter i år, hvilket mange har, eller realiseret nogle gevinster på andre papirer, kan et realiseret tab inden nytår modregnes heri. Du vil med andre ord mindske den aktieindkomst, som du bliver beskattet af.


Er du pensionist kan det give endnu større mening, da udbytte/aktieindkomst kan give modregning i dit pensionstillæg. Derfor kan det give ekstra god mening at se på, om din aktieindkomst med fordel bør nedsættes ved at realisere nogle tab inden nytår.


Udbytterne blev udbetalt i starten af 2022 på baggrund af resultaterne for 2021. Derfor har en del modtaget udbytte i år, selvom markederne generelt set har været nedadgående.

Bemærk at det gælder investeringer i frie midler, og ikke pensionsmidler.


Eksempel: Hvis du i år har fået udbytte og/eller aktiegevinster for 30.000 kr., skal du på grund af aktieskatten på 27 pct. betale 8.100 kr. i skat.


Hvis dine tilbageværende aktier er faldet 20.000 kr., kan du realisere tabet – altså sælge aktierne – så din aktieindkomst mindskes med 20.000 kr.


Du skal med andre ord ikke betale skat af dine udbytter og aktiegevinster på 30.000 kr., men nu kun 10.000 kr. Det betyder, at du i stedet skal betale 2.700 kr. i skat.

Hvis du i stedet realiserer tab for 30.000 kr., sænker du din aktieindkomst i 2022 med 30.000 – og dermed skatten – til 0 kr.

Din aktieindkomst bliver beskattet med 27 pct. af de første 57.200 kroner. For ægtepar er det 114.400 kr. Hvis du har tjent mere end det, så beskattes beløbet derover med 42 pct.