Kølemadsen

Økonomisk overblik, struktur og ro har gavnet

Kølemadsen A/S

Der har været fuld fart på gennem mange år i den 54 år gamle familieejede virksomhed KøleMadsen A/S. Derfor ønskede tredjegenerationsejer Jens Lund Madsen at få friske øjne udefra til at kigge på, hvordan han kunne optimere forretningsgangene og firmaets økonomi bedst muligt og samtidig få en privat drøm til at gå i opfyldelse.

I en travl hverdag med 18 ansatte i køletekniker virksomheden KøleMadsen A/S, kan det nogen gange være svært for ejerleder Jens Lund Madsen at afsætte tid til at sætte sig ned og gennemgå og analysere virksomhedsdriften til bunds, da kunderne, driften og medarbejderne altid kommer i første række. Derfor valgte han at hente en uvildig økonomisk rådgiver ind og her faldt valget på DitFinanshus, som han fik kendskab til via sit netværk. 

Grundig analyse og økonomiske anbefalinger

Med hjælp fra DitFinanshus blev virksomhedens indtægter og udgifter nøje gennemgået med det formål at skabe balance i regnskabet og få klarlagt, hvor det var muligt at skære i omkostningerne og hvordan driften ligeledes med fordel kunne optimeres. Den økonomiske analyse resulterede i et forkromet og detaljeret overblik over udgifterne og de nøjagtige omsætningstal. Det har givet nogle mere specifikke ledelsestal at styre forretningen efter, hvilket fremadrettet gør det nemmere og hurtigere at sætte ind med de rette tiltag i tide og mulighed for at vækste virksomheden på de rette områder.   

”Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med DitFinanshus har løftet både økonomien og driften i virksomheden betragteligt. Det har givet mig en stor ro og et fantastisk overblik og vi vil helt sikkert også kunne se en positiv effekt på indtjeningen på sigt”, udtaler Jens Lund Madsen.  

Samarbejdet med DitFinanshus omkring virksomhedens drift fortsætter fremadrettet og i næste fase rettes fokus på at få optimeret forretningsgangene og der skal kigges grundigt ind i den mest optimale kundeproces fra start til slut. Her vil man desuden analysere selve faktureringsprocessen og sikre, at betalingerne kommer ind hurtigst muligt, kigge på om bogholderiet er tidssvarende og hvordan systemerne kan udnyttes bedre.   

Drømmen gik i opfyldelse på privatfronten

På hjemmefronten har ægteparret Lund Madsen længe drømt om at få sit eget landsted med plads til hesteopstaldning. Men da muligheden bød sig og det rette hus dukkede op, var det i første omgang besværligt at få den daværende bank til at støtte ordentligt op omkring projektet. DitFinanshus hjalp med det samme med at facilitere det rette grundlag, som skulle bruges for at gennemføre handlen. Det resulterede samtidig i et bankskifte og privatøkonomien blev gået grundigt efter og alle unødige udgifter blev skåret væk. Købet af den nye ejendom sparede desuden familien for en del dyre udgifter til ekstern opstaldning for de tre heste, transportudgifter frem og tilbage mellem hjemmet og opstaldningsstedet og hverdagen blev pludselig nemmere og enklere. Samtidig sparede familien en masse tid i dagligdagen, som kunne bruges på de ting, de virkelig brænder for på privatfronten og mere overskud til at drive forretningen. 

”Jeg vil helt sikkert anbefale alle at få en uvildig økonomisk gennemgang af privatøkonomien. Og hvis jeg havde uanede midler, ville jeg sende alle mine ansatte afsted, så de kunne få hjælp og sparring til deres økonomi”, udtaler direktør og ejerleder Jens Lund Madsen fra Kølemadsen A/S. 

Optimering af både forsikringer og pension

DitFinanshus gennemgik samtidig familiens forsikringer og pensionsopsparinger for at opnå det optimale setup og afkast. Jens Lund Madsens hustru Maria fik i samme ombæring oprettet en pensionsopsparing og parret skal desuden have kigget på deres testamenter for at sikre sig, at de er dækket godt ind på den front også.   

Vil du vide mere om, hvad DitFinanshus kan hjælpe dig med?

Ønsker du at vide mere om hvad DitFinanshus kan hjælpe dig og din familie med, så er du meget velkommen til at kontakte vores pensionsekspert og økonomiske rådgiver Trine Rubæk på tlf. 54589491 eller på mail: trine@ditfinanshus.dk 

Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor.

Andre Kundecases

Du kan læse andre hvordan vi har hjulpet andre kunder her

Vi er en af Nordjyllands førende indenfor uvildig og uafhængig rådgivning til private og virksomheder