Årsopgørelsen 2023 er nu klar

Her er vigtige ting du skal være opmærksom på

Mandag den 11. marts kan du se din årsopgørelse på skat.dk.

Årsopgørelse er dit overblik over dit personlige regnskabsår for det foregående år, og det er derfor vigtigt at tjekke den igennem. For at hjælpe dig på vej, har vi i DitFinanshus kigget nærmere på skat.dk og hvad du bl.a. skal tjekke på din årsopgørelse:

Kørselsfradrag

Også kaldet befordringsfradrag. Hvis du samlet set har mere end 24 km til og fra arbejde, kan du få kørselsfradrag. Det er vigtigt at du her er opmærksom på kun at registrere de dage du er afsted på arbejde, hvilket betyder at fx sygedage ikke kan registreres.

Servicefradrag

Fradraget gælder ydelser du har fået udført i hjemmet, som fx børnepasning og rengøringshjælp. Fra den 15. januar har du kunnet anføre dit servicefradrag i din årsopgørelse, og du kan allerede nu anføre dit antaget servicefradrag for 2024 i din forskudsopgørelse.

Rentefradrag

Rentefradraget gør det muligt for dig at betale mindre i skat, når du har et lån med renteudgifter. Dette gælder for lån optaget f.eks. gennem banker, kreditforeninger, eller andre långivere, inklusiv private personer. Det vigtige er, at du har haft udgifter til renter. Selvom de fleste rentefradrag automatisk indberettes til Skat, bør du være opmærksom, hvis din långiver ikke gør dette automatisk. Vær også opmærksom på, at hvis et lån har mere end to låntagere, som f.eks. i tilfældet med et sommerhus ejet af flere end to personer, kan Skat ikke automatisk fordele rentefradraget. I sådanne tilfælde skal du selv sørge for at fordele og rapportere dit rentefradrag til Skat.

Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer

Skattestyrelsen har udviklet et værktøj Værdipapirerne som du kan anvende til at beregne dine oplysninger. Det er vigtigt at du selv tjekker at dine oplysninger er korrekte på din årsopgørelse.

Børnebidrag

Hvis du har børn under 18 år der ikke bor hos dig, skal du betale børnebidrag. Du kan få fradrag for dette bidrag. For at få fradrag skal der være indgået en skriftlig aftale mellem parterne eller via Familieretshuset.

Kryptovaluta

Afkast fra kryptovaluta afregnes som almindelig løn (minus AM-bidrag) og derfor skal du betale skat heraf. Med kryptovaluta er det vigtigt at du opgør dine tab og gevinster hver for sig på din årsopgørelse. Det er lige så vigtigt at du benytter FIFO-princippet (First in First out) når du laver din opgørelse.

Deløkonomi

Også kaldet platformsøkonomi. Hvis du udlejer fx din bil eller bolig til andre private via en digital platform skal du betale skat af din indtjening. Deleøkonomi indebærer også services du udfører, varer du sælger, udlejer, deler eller bytter med andre private.

Ægtefællebidrag

Hvis du betaler ægtefællebidrag, kan du få fradrag, mens du som modtager af ægtefællebidrag skal betale skat af bidraget.

Kost og logi eller dobbelt husførelse

Bidraget kræver at du har en midlertidig arbejdsplads så langt fra din bopæl, at du ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag.

Arbejdstøj, faglitteratur, kurser, m.m.

Fradraget gælder lønmodtagere og er betinget af ikke-private udgifter der er nødvendige for din indkomst.

Håndværkerfradrag

Selvom håndværkerfradraget blev afskaffet i 2022, kan du stadig nå at rette dine tidligere årsopgørelse for såvel 2021 og 2022, og få anført dit daværende håndværkerfradrag.

Udenlandsforhold

 

Der gælder forskellige regler når du på den ene eller anden måde er tilknyttet udlandet fx via indtægt eller bopæl.

   • Hvis du er bosat i Danmark, men har indkomst eller formue i udlandet
   • Som bosiddende i Danmark og med arbejde i udlandet.
   • Hvis du fraflytter Danmark.
   • Hvis du flytter til Danmark
   • Hvis du bor i udlandet, men har indkomst fra Danmark
   • Hvis du bor i udlandet, men arbejder i Danmark
   • Hvis du er kommet til Danmark for at studere.
   • Hvis du pendler over grænsen (grænsependler)
   • Hvis du er søfarende (sømand).

Som noget nyt kan forældre nu få adgang til deres børns skatteoplysninger, så du som forælder nu, får mulighed for at hjælpe dine børn godt på vej i deres privatøkonomi. Adgang hertil er samme sted som når du selv skal logge på skat.dk og tjekke din egen årsopgørelse.

Du kan rette din årsopgørelse frem til den 1. maj 2024.

Har du brug for hjælp til din årsopgørelse, kan du kontakte os her i DitFinanshus. Du kan kontakte os på telefon 70202013, på mail info@ditfinanshus.dk eller udfylde formularen nedenfor, og få et uforpligtende 15 minutters introduktionsmøde.

Vores rådgivning

Læs om de forskellige former for rådgivning vi kan tilbyde