30% INDSKUD - PENSIONSORDNINGEN FOR SELVSTÆNDIGE:

Få op til 30% af din virksomheds resultat i skattefradrag ved at indbetale på en livrente inden nytår

 

Mange selvstændige vælger at opspare midler i deres virksomhed. Dette opnås ved at tage mindre ud af virksomheden end de tjener, hvilket efterlader en del af overskuddet i virksomheden, også kaldet opsparet overskud.

Ofte skyldes dette ønsket om at lade pengene arbejde for virksomheden, hvor de kan bruges til daglig drift eller nye investeringer. Derved fungerer virksomheden som en uofficiel pensionsordning, der forhåbentlig resulterer i en betydelig værdi, når virksomheden en dag bliver solgt eller afviklet.

Denne tilgang kan dog gøre det svært for selvstændige at planlægge deres fremtidige pension. Uvisheden om, hvor mange penge der vil være til rådighed, kan gøre det udfordrende. En kombination af løbende indbetalinger til en pensionsordning og opsparing i virksomheden er ofte at foretrække. Dette spreder risikoen.

For selvstændige kan indkomsten variere markant fra år til år. Nogle år er der rigeligt med penge til indbetaling på en pensionsordning, mens andre år kan være mere beskedne. Skattelovgivningen imødekommer dette ved at tillade selvstændige med fuldt fradragsberettiget overskud at indbetale op til 30% af det korrigerede resultat på en livslang livrente, forudsat at indbetalingen ikke overstiger 30% af virksomhedens regulerede overskud – dvs. resultat før renteudgifter, renteindtægter og afkast.

Hvad kan der indbetales på?

Indbetalinger under 30%-ordningen gælder kun for livslange pensioner, også kaldet livrenter, men dette udelukker ikke muligheden for at indskyde op til 60.900 kr. (2023) på en ratepension derudover.

Det er som udgangspunkt altid en god ide at indbetale maximalt på ratepension udover indskuddet på 30% ordningen, idet ratepensionen er mere fleksibel.

Minimums- og maksimumsindbetaling

Der er ingen krav om en minimumsindbetaling, og heller ikke nødvendigt at indbetale årligt. Du kan som selvstændig derfor beslutte fra år til år, om der skal foretages indbetalinger til ordningen.  Maksimumbeløbet for indbetaling er 30% af virksomhedens regulerede overskud. I år med underskud, kan du derfor undlade at indbetale til pension.

Indskud på pensionsordninger er desuden kreditorbeskyttede. Det er din opsparing i virksomheden ikke, hvorfor dette er endnu et argument for at supplere opsparingen i virksomheden med pensionsopsparing.

30% indskud gælder kun for dig som virksomhedsejer der ejer en personligt ejet virksomhed. Ejer du i stedet et ApS eller A/S er der andre tilsvarende muligheder for pensionsindbetalinger.

Har du lyst til at høre mere?

Du er velkommen til at kontakte vores pensionsrådgiver Vivi Nørgaard eller Trine Rubæk, hvis vi skal hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Du kan kontakte Vivi på tlf. 54589490 eller på mail vivi@ditfinanshus.dk og Trine på tlf. 54589491 eller på mail: trine@ditfinanshus.dk 

Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor.

Vores rådgivning

Læs om de forskellige former for rådgivning vi kan tilbyde