Ny reform af personskatten: Hvad betyder det for dig?

Den 14. december 2023 indgik regeringen en aftale om en omfattende reform af bl.a. personskatten. Lovforslaget er nu vedtaget, og det kan derfor være relevant at se nærmere på hovedpunkterne i forslaget og hvad det betyder for dig.

Ny reform af personskatten: Hvad betyder det for dig?

Den 14. december 2023 indgik regeringen en aftale om en omfattende reform af bl.a. personskatten. Lovforslaget er nu vedtaget, og det kan derfor være relevant at se nærmere på hovedpunkterne i forslaget og hvad det betyder for dig.

Hovedpunkterne i reformen:

Sænkning af topskattesatsen:

Topskattesatsen sænkes med 7,5 procentpoint for indkomster op til 750.000 kr. Dette betyder, at personer med en indkomst i denne kategori vil opleve en lettelse i deres skattebyrde, hvilket kan øge rådighedsbeløbet og potentielt øge forbruget eller opsparingen.

Forhøjelse af topskattesatsen for høje indkomster:
For indkomster over 2,5 mio. kr. forhøjes topskattesatsen med 5 procentpoint. Denne ændring sigter mod at øge skatteprovenuet fra de højest indtjenende og kan ses som et skridt mod større økonomisk lighed.

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget:

Beskæftigelsesfradraget forhøjes generelt, hvilket giver en skattefordel til alle lønmodtagere og øger incitamentet til at være i beskæftigelse. For enlige forsørgere forhøjes dette fradrag yderligere, hvilket kan bidrage til at reducere økonomisk pres på denne gruppe.

Nyt fradrag for seniorer:

Et nyt ekstra beskæftigelsesfradrag indføres for beskæftigede seniorer, der har to år eller mindre til pensionsalderen, gældende fra 2026. Dette tiltag skal fremme fastholdelse af ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Ændringer i boafgiften:

Bundfradraget i boafgiften hæves, hvilket betyder, at arvinger kan modtage en større del af arv uden at betale afgift. Derudover afskaffes tillægsboafgiften ved arv til søskende, hvilket gør det billigere at arve fra søskende.

Overgangsperioder og ikrafttrædelse

Loven træder generelt i kraft den 1. juni 2024, men der er indført en overgangsperiode frem til 2027. Specifikke elementer som indkomstskatten og ændringer vedrørende boafgift og tillægsboafgift træder i kraft på følgende tidspunkter:

      • Indkomstskatten: Gælder fra 1. januar 2026.
      • Ændringer i boafgiften: Bundfradraget hæves den 1. januar 2026, og afskaffelsen af tillægsboafgiften ved arv til søskende træder i kraft den 1. januar 2027.

Hvordan kan DitFinanshus hjælpe?

Den nye reform kan rejse mange spørgsmål, og hos DitFinanshus står vi klar til at vejlede dig. Uanset om du har spørgsmål om, hvordan ændringerne påvirker din personlige skat, eller du har brug for rådgivning om arveplanlægning, er vi her for at hjælpe. Du kan kontakte os på telefon 70202013, skrive til os på info@ditfinanshus.dk eller udflde formularen nedenfor, så vi kan tage en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Reformen indebærer betydelige ændringer, der vil påvirke mange danskeres økonomi. Det er derfor vigtigt at forstå detaljerne og overveje, hvordan disse ændringer kan påvirke dig personligt. Vi står klar til at hjælpe dig med at navigere i disse ændringer og sikre, at du får mest muligt ud af de nye skatteregler.

Vores rådgivning

Læs om de forskellige former for rådgivning vi kan tilbyde